Brook Preloader
Connect

2005 Stokes Isle Apt. 896, Venaville 10010, USA

info@yourdomain.com

Caera skal levere tjenester i driftsfasen til Norseman konsortiet

25.5.2021

Caera har intensjonsavtale om å levere teknisk personell og service støtte til Norseman Wind konsortiet, der målet er at minst 50 prosent av prosjektet skal gå til norsk industri.

Norseman Wind planlegger å søke konsesjon for bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II.
- Vi har en robust forretningsmodell som ikke trenger statlige subsidier. Minst halvparten av utbyggingskostnadene på 30 – 35 milliarder kroner skal gå til norsk leverandørindustri, samtidig som vi tilfører mer kraft til Norge, sier Harald Dirdal, partner i Norseman Wind.

Olje- og energidepartementet åpnet 1. januar i år for en konsesjonsrunde på havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Norseman Wind har besluttet å søke konsesjon i Sørlige Nordsjø II for et areal på 400 kvadratkilometer og en kapasitet på 1.400 megawatt.

- Vi mener at Sørlige Nordsjø II er særlig egnet for bunnfast teknologi og har derfor etablert et konsortium som har lang erfaring fra Nordsjøen og med å bygge ut og drive bunnfaste havvindparker. Vår forretningsmodell gjør at vi ikke trenger statlige subsidier. Dermed kan statens grønne penger heller brukes på flytende havvind på Utsira Nord, samt på hydrogen og karbonfangst, sier Dirdal.

- Vi er opptatt av å gi våre norske partnere den erfaringen som er nødvendig for å konkurrere på det globale markedet for havvind. Gjennom dette prosjektet på Sørlige Nordsjø II, utvikles en komplett norsk verdikjede for havvind. Vår ambisjon er at minst 50 prosent av prosjektet skal tilfalle norske leverandørbedrifter, sier Holger Grubel; Head of Portfolio Development Offshore Wind i det tyske energiselskapet EnBW.

Aker Solutions er preferert partner og skal bygge de bunnfaste fundamentene og stå for installasjonen. Drift-, logistikk og vedlikeholdsbasene skal legges til Rogaland, og Agder.

- Norseman-utbyggingen vil tilføre Norge betydelige mengder ny kraft. Ikke minst vil NorgesGruppen bli selvforsynt med fornybar energi. Dette frigjører 1,0 TWh i det norske kraftmarkedet. Norges-Gruppens ambisjon er å være klimanøytrale i 2030, sier Torbjørn Johannson, styreleder I ASKO og styremedlem i NorgesGruppen.

Havvind er en fantastisk mulighet for Norge fordi økt produksjon av fornybar energi både er viktig for det grønne skiftet, og for å kunne utvikle mer kraftkrevende industri i Norge. Dessuten kan havvind kan bli en betydelig norsk eksportindustri. EUs plan er at havvind skal være deres viktigste energikilde i 2040, og de vil investere 800 milliarder euro i utbygginger de neste tiårene og bruke ca. 200 milliarder på drift og vedlikehold.

- De fleste havvindprosjektene i Nord-Europa de neste 10 – 15 årene, vil være basert på bunnfast teknologi. Derfor kommer Norsemans prosjekt i Sørlige Nordsjø II til å bli svært viktig for å utvikle en konkurransedyktig norsk leverandørindustri. Norseman vil kickstarte dette og bidra til å skape svært mange nye arbeidsplasser i Norge, sier Dirdal.

Om Caera

Caera ble startet i 2014 og er en ledende kompetanseleverandør innen elektro- og mekaniske fag til industrien. Selskapet har i dag over 250 ansatte. Ambisjonen er å bruke kompetanse og erfaring fra olje- og gassindustrien til å skape fremtidens arbeidsplasser for fornybar energi og bærekraftig industriutvikling på land og til havs.

Om Norseman Wind AS:

Norseman Wind er et konsortium av anerkjente kraftaktører og industripartnere med finansielle muskler som vil bygge 1,4 GW havvind i Nordsjøen.

Eiere:
Det tyske energiselskapet EnBW, ASKO Fornybar/ NorgesGruppen og Norseman Wind,

Hovedleverandører av utbygging:
Aker Solutions , Hitachi ABB Power Grids og National Oilwell Varco

Drift, vedlikehold og logistikk:
Energy Innovation, Caera, Seafront Group og OSM

http://www.norsemanwind.no

For mer informasjon kontakt:

  • Frank Emil Moen, adm. dir. Energy Innovation fem@energyinnovation.no M: 915 917 14
  • Partner Harald Dirdal, Norseman Wind M: 926 20 789
« Tilbake til Aktuelt