Brook Preloader
Connect

2005 Stokes Isle Apt. 896, Venaville 10010, USA

info@yourdomain.com

Caera kjøper Energy Innovation

28.5.2021

Rogalandsselskapet Caera har kjøpt Energy Innovation og vil utvikle leverandørindustrien for havvind gjennom basen Egersund Energy Hub.

Norge har unike forutsetninger for å lykkes med fornybar energi og havvind, og det er bygget et solid fundament for videre satsing i Egersund.

- Vi ser store muligheter for forretningsutvikling av drift- og vedlikeholdstjenester, teknisk utdanning og HMS-sertifisering innen vindkraft og annen fornybar energi, sier Robert Norum, styreleder i Caera, en leverandør av fagkompetanse til industrien på land og til havs.

Caera og Energy Innovation har begge intensjonsavtaler med Norseman Wind konsortsiet som nylig offentliggjorde sine planer om å søke konsesjon til å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Egersund Energy Hub er tiltenkt som drift- og vedlikeholdsbase for prosjektet og sørger for at en er godt rustet for videre kommersialisering der målet er å bidra til å utvikle en komplett leverandørindustri for havvind i Norge.

- Vi trenger å omstille oss. Den beste måten å gjennomføre omstillingen er ved å bygge bro fra vår solide petro-maritime næring til kompetansen vi trenger. Vi skal utvikle et nytt hjemmemarked for utbygging, drift og vedlikehold av vindprosjektene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, sier Frank Emil Moen, administerende direktør i Energy Innovation, og legger til:

- Havvind vil bli en betydelig norsk eksportindustri. EUs plan er at havvind skal være deres viktigste energikilde i 2040. Etter 2022 forventer vi at investeringene i havvind vil være større enn investeringene i olje og gass i Nordsjøen, sier Moen

De fleste havvindprosjektene i Nord-Europa vil være basert på bunnfast teknologi de neste 10-15 årene. Innen 2050 er det estimert investeringer på 1.200 milliarder euro i utbygginger av havvind i Europa, og drift- og vedlikehold til en verdi av ca. 300 milliarder euro.

Caera er leverandør av dyktige fagfolk innen elektro- og mekaniske fag, og vil gjennom utdannings- og sertifiseringssenteret til Energy Innovation sørge for rett kompetanse til morgendagens arbeidsplasser innen fornybar energi og det grønne skiftet.

- Det vil være stort behov for elektro- og mekaniske fag innen fornybar energiutbygging til lands og til havs. Elektrikere og automatikere kan kurses og omskoleres til å bli vindteknikere. Fra høsten 2021 blir vindteknikerutdanningen ved Dalane videregående skole samlokalisert med Energy Innovation. Dette er Norges første og eneste utdanning av sitt slag. Sammen med våre industripartnere gir basen i Egersund oss et fantastisk springbrett til kompetansebygging og verdiskaping for norsk eksportindustri, sier Christine Lervik, administerende direktør i Caera.

Caera kjøper Energy Innovation av Rogaland Fylkeskommune, Espeland Gruppen, SkyWind GmbH og Renewable Skills and Consultant GmbH. De tre sistnevnte blir medeiere i Caera AS sammen med investeringselskapet Artemes Invest og ledelsen i Caera.

Om Caera

Caera ble startet i 2014 og er en ledende kompetanseleverandør innen elektro- og mekaniske fag til industrien. Selskapet har i dag over 250 ansatte. Ambisjonen er å bruke kompetanse og erfaring fra olje- og gassindustrien til å skape fremtidens arbeidsplasser for fornybar energi og bærekraftig industriutvikling på land og til havs.

For mer informasjon kontakt:

  • Robert Norum, styreleder i Caera rn@artemes.no M: 909 24 211
  • Frank Emil Moen, adm. dir. Energy Innovation fem@energyinnovation.no M: 915 917 14
« Tilbake til Aktuelt