Caera logo

Markedet er brennhett og utsiktene enda bedre

Caera har i en årrekke hatt solide kunder og langvarige rammeavtaler. Ordrebøkene er stappfulle for både Aibel, Aker Solutions og Rosenberg i mange år fremover.

Våre kunder har mange spennende og store prosjekter fremover som vi kommer til å være en del av. De fleste er knyttet til olje og gass, samtidig ser vi også at prosjekter innen fornybar energi og vindkraft øker i antall og omfang. 

Behovet for innleie av personell er stort og vi leverer stadig flere gode folk. I tillegg til de store prosjektene på land, er det stadig behov for personell offshore. Gjennom lange rammeavtaler med solide kunder sikrer vi at ansatte i Caera har en forutsigbar fremtid. La det ikke være noen tvil – vi har spennende arbeidsoppdrag i mange år fremover.

De store prosjektene

Noen av prosjekter Caera leverer tjenester til skiller seg ut på grunn av størrelse. Det gjelder blant annet Jotun (Rosenberg) og Johan Castberg (Aker Stord). 

God planlegging og gjennomføring kan være litt utfordrende i disse prosjektene, da prosjektplan og varighet fort kan endre seg. Vi snakker her om komplekse prosjekter med tusenvis av involverte personer, underleverandører og ulik kompetanse som kreves i ulike faser. Forsinkelser eller nye utfordringer som dukker opp er en naturlig del av hverdagen hos oss. Dette er vi forberedt på og mestrer godt.
 
Rosenberg
Hos Rosenberg pågår Jotun prosjektet fortsatt med høy aktivitet. Her er vi forberedt på at prosjektet kan avsluttes etter sommeren eller inn i 2025. Uansett skal Aker Solutions overta prosjektet etter Rosenberg. For Caera betyr det at flere av våre folk vil få muligheten til å være med videre i prosjektet.
Etter hvert vil Valhall-prosjektet ta mer kapasitet på Rosenberg hvor Caera også skal levere personell.
 
Aibel
Aibel har flere prosjekter parallelt. Caera har mye personell i Haugesund hvor det ene prosjektet avløser det andre. Nå er det Penguins, Oseberg OGP og Dolwin5/Doggerbank som bygges. Disse avløses av blant annet Irpa og Munin. Videre skal Kårstø ha en stor stans i september og Hammerfest skal også ha mye personell til sitt oppgraderingsprosjekt i flere år fremover. Aibel har også mange prosjekter offshore.
 
Aker Solutions
Et par måneder inn i 2025 skal Aker Solutions øke bemanningen i Egersund for Hugin prosjektet. Aker Solutions overtar stafettpinnen fra Rosenberg for Jotunskipet. Dette vil også gi arbeid offshore. I tillegg har Aker Solutions varslet behov på andre installasjoner offshore også. Det er blant annet Johan Castberg, Draugen, Åsgard, Njord og ikke minst Jotun.
 
Aker Stord
På Stord pågår Johan Castberg og Sunrise prosjektene for fullt. Johan Castberg flyttes snart offshore og vi har startet planleggingen med leveranser. Senere vil Hugin A, East Anglia, Valhall Topside og etter hvert Troll C trenge personell på Stord. 

Andre kunder

Til GMC leverer vi personell til Buøy, Rosenberg og Stord på land. Dette har vært både for olje og gass bransjen og for forsvaret. Vi har også personell offshore i forbindelse med blant annet HVAC-arbeid.

Vi avrunder med å fastslå et markedsutsiktene er gode i mange år fremover. Caera har avtaler med solide kunder og prosjekter med spennende arbeidsoppgaver. 

Vi gleder oss for å kunne være en del av disse, og til å levere – folk for framtiden.