Caera logo

Caera har gått over til fastlønn

I mai i år valgte Caera å gå over til fastlønn for alle fast-ansatte. Denne overgangen var et viktig skritt mot å forbedre arbeidsforholdene og tilby større økonomisk forutsigbarhet for våre kollegaer.

Hvorfor fastlønn?

Å gå over til fastlønn innebærer mange fordeler både for de ansatte og for bedriften. Den største fordelen er forutsigbarheten det gir. Med fastlønn vil alle ansatte vite at de har en fast sum som utbetales hver måned, uavhengig av hvilken rotasjon eller prosjekt de har vært på.

Vi har fortsatt «cut off» siste søndag i måneden for tillegg, som vil skape litt variasjon. Her er noen fordeler med fastlønn:

  • Økonomisk stabilitet: Fastlønn sikrer en jevnere inntekt hver måned, noe som gjør det enklere å planlegge personlige økonomiske forpliktelser.
  • Redusert stress: Uforutsigbare inntekter kan være en betydelig kilde til stress. Ved å ha en fast inntekt kan ansatte fokusere bedre på arbeidet uten å bekymre seg for svingninger i lønnen.
  • Bedre arbeidsmiljø: Når ansatte opplever økonomisk trygghet, bidrar det til et mer positivt arbeidsmiljø. Dette kan øke produktivitet og trivsel på arbeidsplassen.
  • Attraktiv arbeidsplass: En bedrift som tilbyr fastlønn er mer attraktiv for potensielle ansatte, noe som kan hjelpe oss med å tiltrekke og beholde talentfulle medarbeidere.


Vi har jobbet grundig med å planlegge denne overgangen for å sikre at den går så smidig som mulig. De tillitsvalgte har også vært med tidlig i prosessen og fått testet ut overgangen. Sammen har vi funnet gode løsninger.

Vi vil videre følge opp implementeringen med nytt timebanksystem (vi kommer tilbake til dere med mer informasjon her), og vi er åpne for spørsmål og tilbakemeldinger. Vi tror at denne endringen vil ha en positiv innvirkning på hele organisasjonen og ser frem til å se fordelene av en mer stabil og forutsigbar lønnsstruktur.

Takk for tilbakemeldinger og engasjement hittil i prosessen. Sammen fortsetter vi å bygge en sterk arbeidsplass for fremtiden