Caera logo

Bli kjent med tillitsvalgte

en serie med ansattintervjuer får du anledning til å bli bedre kjent med kolleger i Caera. Først ut et to tillitsvalgte: Jan Line i Fellesforbundet og Andreas Kåsa Engravslia i EL&IT Klubben. 

– Det viktigste med jobben jeg har nå er å sørge for at jobbene er godt planlagt og alle sikkerhetstiltak er på plass, sier Jan Line i Fellesforbund Klubben.

– Å ha gode rutiner med HMS og høyt fokus på sikkerhet i arbeid, er avgjørende for at kundene våre skal lykkes med å nå sine mål, sier Andreas Engravslia i EL&IT Klubben.

AndreasKEngravslia

Tillitsvalgte er med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre kolleger.

 

Jan Line har fagbrev som industrimekaniker i bunn og har lang erfaring som hovedverneombud (HVO) og verneombud der han har jobbet tidligere. Han har tatt etterutdanning innen HMS og ledelse og har jobbet i Caera siden 2018. Etter to år som sikkerhetsformann på Jotun er han nå AT-koordinator i Haugesund. Hans jobb er å sørge for at arbeidstillatelser (AT) er godkjent og at arbeidslagene her en skikkelig sikker jobbanalyse (SJA) før kritiske jobber starter.

– De to årene jeg jobbet med sikkerhet på Jotun-prosjektet hadde vi ingen alvorlige skader. Det resultatet leverte vi takket være gode kollegaer i HMS-teamet, sier Jan, som trives godt med hyggelige kolleger og nye utfordringer.

Jan forteller at han har et «hemmelig våpen» for å lage god stemning på jobb:

For noen år siden tok jeg initiativ til vafler på lørdagen på Statfjord C. Det ble en opptur og humøret og arbeidslysten steg betraktelig, forteller han.

 

Varierte oppgaver og hyggelige kolleger gir trivsel

Andreas har fagbrev som Gruppe L elektriker og utfører liker å utføre forskjellig elektrisk arbeid. Det kan være alt fra montering av heat trace (varmekabel), trekking av kabel og montering av lamper eller ulike kabinett/skap og kabelgater. Han har jobbet i Caera siden mai 2019.

– Jeg liker å være aktiv i arbeidet, og nøkkelen til å lykkes er at vi forstår og gjøre oss godt  kjent med arbeidsoppgavene som skal utføres, sier Andreas.

Caera leverer ett bredt spekter av folk til automasjon/elektro.

– Det som tiltrakk meg til jobben var varierte arbeidsoppgaver og rotasjonsarbeid som gir mye tid hjemme med familien. Vi er ikke en typisk bedrift der alle kjenner alle. Caera er flinke folk fra hele landet som jobber på forskjellige steder, men det er alltid hyggelig å treffe andre kolleger når vi er på samme anlegg, forteller Andreas.

Som tillitsvalgte i hver sin klubb ønsker Jan og Andreas veldig gjerne å høre fra deg. Ta kontakt om du har spørsmål.