Caera logo

Vi leverer fagpersonell innen elektro- og mekaniske fag til industrien på land og offshore.

Vi leverer fagpersonell innen elektro- og mekaniske fag til industrien på land og offshore.

Offshore

Offshore


Vi leverer personell til de største olje- og gassoperatørene på norsk sokkel.

Hos oss har du muligheten til å jobbe på flere forskjellige og spennende prosjekter offshore.

Oppdragene varierer fra faste 14-28 rotasjoner til enkeltturer for ulike kunder.

Vi har noe som passer alle.

Onshore

Onshore


Vi leverer personell til fastlandsindustrien og du finner oss blant annet på flere av de største verftene og raffineriene i landet.

Hos oss har du muligheten til å jobbe rotasjon eller lokalt på flere forskjellige og spennende prosjekter onshore.

De fleste av våre ansatte onshore går i faste 14-21 rotasjoner i langsiktige oppdrag.

Å følge et prosjekt over en lengre periode medfører stor variasjon i arbeidsoppgavene og utvikling av egen kompetanse.

Vind

Vind


Caera mener omstillingen til lavutslippssamfunnet er vår tids største mulighet.

Vi var tidlige ute med å få en fot innenfor vindindustrien som nå er et satsningsområde for oss.

Vi er i tett samarbeid med vindaktører og leverer elektrikere og mekanikere til installasjon, drift og vedlikeholdstjenester av vindmøller på ulike vindparker.

Oppdragene er spredd ut over vårt langstrakte land fra Egersund i sør til Berlevåg i Nord.

Offshore

Vi leverer personell til de største olje- og gassoperatørene på norsk sokkel.

Hos oss har du muligheten til å jobbe på flere forskjellige og spennende prosjekter offshore.

Oppdragene varierer fra faste 14-28 rotasjoner til enkeltturer for ulike kunder.

Vi har noe som passer alle.

Onshore

Vi leverer personell til fastlandsindustrien og du finner oss blant annet på flere av de største verftene og raffineriene i landet.

Hos oss har du muligheten til å jobbe rotasjon eller lokalt på flere forskjellige
og spennende prosjekter onshore.

De fleste av våre ansatte onshore går i faste 14-21 rotasjoner i langsiktige oppdrag.

Å følge et prosjekt over en lengre periode medfører stor variasjon i arbeidsoppgavene og utvikling av egen kompetanse.

Vind

Caera mener omstillingen til lavutslippssamfunnet er vår tids største mulighet.

Vi var tidlige ute med å få en fot innenfor vindindustrien som nå er et satsningsområde for oss.

Vi er i tett samarbeid med vindaktører og leverer elektrikere og mekanikere til installasjon, drift og vedlikeholdstjenester av vindmøller på ulike vindparker.

Oppdragene er spredd ut over vårt langstrakte land fra Egersund i sør til Berlevåg i Nord.

Vil du jobbe for oss?

Vi trenger flere dyktige fagfolk til å skape morgendagens
arbeidsplasser innen mekaniske-og elektrofag.

 

Hos oss har du muligheten til å jobbe rotasjon på flere forskjellige og spennende prosjekter både offshore og onshore. Vi tilbyr fast ansettelse, konkurransedyktig lønn og spennende prosjekter.

Kanskje du er den vi leter etter?
Send inn din CV. Våre rekrutterere tar kontakt med aktuelle
kandidater fortløpende.

Send inn din CV

Dette kan vi gjøre for din bedrift

Vi leverer høyt kvalifisert fagpersonell med god erfaring med elektro og mekaniske fag. Våre ansatte har alle sertifikater som kreves for å dekke deres behov.

 

I Caera er vi spesialisert på å tiltrekke og rekruttere talentene dere trenger for å opprettholde en effektiv drift og langsiktig verdiskapning.

Dere forteller oss hva dere trenger, så tar vi av oss resten.

Vi har også tariffavtale med Fellesforbundet og EL&IT forbundet og er medlem av Norsk Industri.

Om Caera

Ambisjonen er å bruke vår erfaring fra olje og gass industrien til å skape fremtidens arbeidsplasser på land og til havs for fornybar energi og bærekraftig industriutvikling.

 

Caera ble startet i 2014. Grunnleggerne har bakgrunn fra industri og operasjonell ledelse. I dag er vi et team med høy kompetanse innen rekruttering og bemanning og har lang erfaring fra olje og gass.

Vi har blikket på lavutslippssamfunnet – på morgendagens energiløsninger og fagfolk innen elektro- og mekaniske fag, både på land og til havs. Og enten du jobber for eller med Caera, skal du oppleve at dine behov blir 100 prosent ivaretatt.

Åpenhetsloven

Caera er underlagt åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennhetens tilgang til informasjon. Gjennom sine verdier kunnskap, integritet og smidighet har selskapet en klar policy for hvordan arbeidsforholdene til de ansatte, grunnleggende respekt for menneskerettigheter og samarbeidet med sine leverandører skal være.

Caera har gjennomført en spørreundersøkelse overfor sine vesentlige leverandører og samarbeidspartnere. Gjennom undersøkelsen er det ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i rapporteringsperioden.

Caera vil fremover fortsette arbeidet med å ivareta sine plikter i henhold til åpenhetsloven, og foreta leverandørundersøkelser som en løpende prosess. Dette betyr at nye leverandører vil vurderes med tanke på deres retningslinjer innenfor etisk handel.

Har du ytterligere spørsmål knyttet til våre aktsomhetsvurderinger og hvordan vi vurderer våre faktiske og mulige negative konsekvenser fra våre samarbeidspartnere. Ta kontakt på e-post: post@caera.no

 

Kontakt

Epost: jobb@caera.no

Telefon: +47 406 10 500